Kvalfors og Tverå slekt.
Kvalfors og Tverå slekt.
Forfatter: Arild Schaug
Introduksjon
Slektssidene viser familiene Kvalfors og Tverå

Gå inn på Startkort så vil du få opp "Familiekort".

Enkelte steder er det et kamera ikon. Klikk på symbolet og du vil få opp bilde av person, familiebilde, bosted eller et dokument.
Klikk på “Slektstre” ikonet for å få opp anetavle.

Når du er inne på “Familiekort" kan du klikke på navnet til hovedpersonene, og få opp “Personark”. Gå tilbake ved å velge “Familiekort"

Går du inn på "Indeks" eller “Etternavn”, kan du søke etter personer i basen.

Jeg vil tilslutt få takke følgende personer:
Dagny Tungesvik, som gjorde det mulig å komme i gang med Kvalfors og Tverå slekta.
Og til Geir Tverå, som har kommet med utfyllende opplysninger/bilder vedr. Tverå slekta.
Innhold
Kontakt