Gjevingås og Schaug slekt
Gjevingås og Schaug slekt
Forfatter: Arild Schaug
Introduksjon
Slektsidene viser familiene Gjevingås og Schaug

Gå inn på Startkort så vil du få opp "Familiekort".

Enkelte steder er det et kamera ikon. Klikk på symbolet og du vil få opp bilde av person, familiebilde, bosted, dokument eller kirke.
Klikk på “Slektstre” ikonet for å få opp anetavle.

Når du er inne på “Familiekort" kan du klikke på navnet til hovedpersonene, og få opp “Personark”. Gå tilbake ved å velge “Familiekort"

Går du inn på "Indeks" eller “Etternavn”, kan du søke etter personer i basen.
Innhold
Kontakt